טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

סמינריון: הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית הייתה קיימת מקדמת דנא ואוזכרה עוד בספרות העתיקה ובמאמרי מלומדים, ואולם רק בעשורים האחרונים של המאה העשרים קובצו התרחשויות מיניות לא רצויות אלה תחת הכותרת "הטרדה 2 מינית" ) sexual harassment 3) , והיו לביטויו של דפוס התנהגות חברתי, מוכר, מוגדר ומתויג כשלילי . קשר השתיקה שאפיין פגיעות והטרדות מיניות במשך מאות בשנים, החל להיסדק בעקבות הגל הפמיניסטי הראשון, שהביא לכך שלא מדובר בעניין "פרטי" או "אישי", אלא בתופעה חברתית ציבורית ורחבה שיש למגרה. כניסתן של נשים למעגל העבודה הדגישה את היקף התופעה של ההטרדה המינית בעבודה, ואת מחויבותה של החברה, מערכת המשפט ורשויות האכיפה להתגבר על אי הנעימות, הבושה ושלל הדעות הקדומות במטרה לפרוץ את קשר השתיקה, על מנת שהחשיפה תשרת את הקורבנות ואת כלל ערכיה של החברה הנאורה, 4 שבמרכזם צדק ושוויון אזרחי . הטיפול בתופעות של הטרדה מינית בעבודה בישראל, הוסדר בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988, ובחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998. חוקים אלו מייצגים גישה חברתית ומשפטית רחבה למניעת 5 הטרדה מינית בעבודה ומחוצה לה.

להמשך..............