טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

סמינריון: חינוך לסובלנות מינית בקרב מתבגרים במסגרת הבית-ספרית

מבוא גיל ההתבגרות מתאפיין בשינויים משמעותיים בהתפתחות הפיזיולוגית, הקוגניטיבית והרגשית של בני- הנוער. במקביל ומתוך שינויים אלו, נדרשים בני-הנוער להתמודד עם הצורך בהגדרתה של זהות עצמית אחידה וקוהרנטית אשר תואמת את תפיסתם את עצמם ואת האופן שבו הם נתפסים על ידי הסביבה שלהם )סולברג, 224-261 ,0994; סרוף, קופר ודהארט, 616-602 ,0998(. ההתפתחות הפיזיולוגית והקוגניטיבית מעוררת אצל הפרט מודעות לרכיבים בזהותו הנוגעים לנטייתו המינית, שהינה בעלת חשיבות מרכזית בשלב זה בחייו. מתוך כך, לרוב תתעורר בגילאים אלו מודעות של פרטים למרכיבי זהותם המינית- בין אם היא הטרוסקסואלית, ובין אם היא לסבית, הומוסקסואלית, ביסקסואלית או טרנסג'נדרית )להלן: "להט"בית"; סולברג, 0994, 276-279(. זהות זו מתעוררת על רקע תפיסה חברתית הטרוסקסואלית חזקה, המציגה את צורת החיים ההטרוסקסואלית כאורח החיים הנכון, הבריא והטבעי היחידי )מתוך הראיון עם אפרת רותם; ענתבי, 2100, .)028-041 בני-נוער אשר מתמודדים עם הכרה בזהותם הלהט"בית על רקע תפיסות חברתיות אלו, נתקלים בקשיים רבים בגיבוש זהות זו והשלמה עימה. הקשיים נובעים מהפנמה של מסרים הטרוסקסואלים הפוסלים את הלגיטימיות של אורח חיים להט"בי. מתבגרים אלו צפויים להחשף לחוסר קבלה וניכור מצד משפחתם וקבוצת השווים שלהם, המתבטאת לעתים קרובות גם באלימות פיזית ומילולית. קשיים אלו בקבלה של הפרט את עצמו וביחס הסביבה כלפיו הופכים מתבגרים להט"בים לבעלי סיכון גבוה להרס עצמי, קורבנות לתקיפה מינית ואלימות, נשירה ממסגרות חינוכיות ואף אובדנות )שביידל, 029 ,026-027 ,2100; רובינשטיין,

להמשך...............