טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

נישואי קטינות: כיצד ראוי להתמודד עם תופעת נישואי הקטינות בארץ? עבודת סמינריון במסגרת הקליניקה לפמיניזם משפטי

תופעת נישואי הקטינות היא תופעה איתה בחרנו להתמודד בקליניקה "פמיניזם משפטי" בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. לאחר ההתמודדות בפועל עם הנושא דרך "פרויקט תמרה" עליו נרחיב בהמשך, אנו שבים לבחינה תיאורטית מעמיקה של הנושא על כל צדדיו.
בפרק הראשון נבחן מהן השפעותיה של תופעת נישואי הקטינות על אותן נערות הנישאות כקטינות, כיצד רבות מזכויותיה הבסיסיות של אותן נערות נפגעות ונוכיח כי תופעה זו מהווה סממן להפליית נשים, ואף משמשת ככלי למשטרן.
לאחר מכן, בפרק השני, נעמוד על המצב השורר בארץ בכל הנוגע לנישואי קטינות. נראה כי התופעה קיימת במספר קהילות ברחבי הארץ המאופיינות לרוב בתפישות עולם פטריארכליות מיושנות. כמו כן, נסקור את חוק "גיל הנישואין", החוק שקובע את גיל 17 כגיל הנישואין החוקי, ונבחן כיצד ביהמ"ש נוטה לפרשו והאם מערכת האכיפה מבצעת את עבודתה כנגד עברייני החוק.
בהמשך לסקירת המצב הקיים, בפרק השלישי נבדוק מהו המצב הקיים בעולם בכל הנוגע לנישואי קטינות ונראה את ההתייחסות שהתופעה מקבלת מהקהילה הבינלאומית וממספר מדינות נוספות. נגלה כי מדינתנו הדוגלת בכיבוד זכויות אדם, עדיין מדדה מאחורי ההתקדמות העולמית בכל הנוגע לגבי נישואי קטינות.
בפרק הרביעי, נבחן מהם הגורמים המכשירים את הקרקע לקיום תופעת נישואי הקטינות, חלקם גורמים הרלוונטיים למדינתנו וחלקם פחות. ע"י הבנת הגורמים, נוכל בהמשך העבודה להבין כיצד ניתן להתמודד עם התופעה ומהן הדרכים האפקטיביות לכך.

לאחר שנחשוף את המצב הקיים בארץ ובעולם ונבין את הסיבות לקיום התופעה וגם את השפעותיה על הנערות, נמשיך לשלב ההתמודדות עם התופעה. אך טרם נציג את דרכי ההתמודדויות הראויות, אנו מאמינים כי עלינו לבדוק באיזו זכות אנו, כמי שמחשיבים עצמם ליבראלים, מגנים תופעה השייכת לתרבויות אחרות והאם אנו יכולים אף לפעול כנגדה. סוגיה זו תיבחן בפרק החמישי, אשר ינסה להתמודד עם מצב של רב תרבותיות בחברה ליבראלית.