טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

דוקטורט: תודעה וציפיות חינוכיות של הורים בנושא: זהות יהודית חילונית 2008

השיח אודות אופייה של תודעת הזהות היהודית בקרב הציבור החילוני בישראל, הולך ומתרחב בעשור האחרון. שיח זה הוא מן הסוגיות המעסיקות תדיר את הקולקטיב היהודי לאורך ההיסטוריה היהודית. שגיא (2006) מציין לגבי העיסוק בסוגיה כי :"גם אם היא לא תמיד נוסחה בצורה תמאטית וגם אם לא תמיד נערך דיון שיטתי בנושא זה, ההיסטוריה התרבותית היהודית עמוסה בקביעות שבתשתיתן מצויים היגדים על אודות הזהות היהודית" (עמ' 208). ברם, אין תואם בין מרכזיות הנושא לבין בהירותו. וכך על אף נוכחותה המתמדת של סוגיית התודעה היהודית ותצורותיה, ועל אף השינויים המהותיים שעברה (דרור, 2003) השיח אודותיה בחברה הישראלית בת-ימנו הוא חלקי, עמום, לא מזוקק ולא מזוכך. בר ויער (2003) מצביעים על חסרונם של מחקרים הבוחנים את תודעת הזהות היהודית דווקא בקרב הורים חילונים, השולחים את ילדיהם למערכת החינוך הממלכתית-חילונית. מחקר זה ממוקד בהורים חילוניים בעיר תל-אביב. הוא מבקש להיענות לצורך חברתי וחינוכי, להגדרה עדכנית של הזהות היהודית- חילונית ושל הפרקטיקות הנגזרות מכך. הורים הם גורם משמעותי בעיצוב זהות ילדיהם ובהשפעה על פרקטיקות אישיות ובינאישיות הנגזרות מכך.

להמשך............