טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

היבטים ממוגדרים אודות מיצג הנשיות המקועקעת: הפוליטיקה של המבט 2014

על שער מגזין -ה New Yorker לתאריך ה - 44.9.4102 מוצג איור של אישה, שיערה אסוף אך מגולח בחלקו, אוזניה מקושטות בזוג עגילי הרחבה ושמלתה חושפת את גבה המאורך )פריט (0 . על גבה, זרועותיה וצווארה של האישה קעקוע אינסופי. הכותרת המלווה את האיור הוא Back Story. האישה המוצגת היא נאה על פי קנה מידה עכשווי, גופה מאויר בעדינות ובאריכות, מבטה משדר מסתורין וריחוק, שפת גופה מאופק ו היא אוחזת כוס שמפנייה. מופע האלגנטיות של האישה נסדק על ידי נוכחותו הבלתי ניתן להתעלמות של עורה הצבעוני והמקועקע. ההצבה של שפת גוף מאופק ונשי לצד עור בלתי רגיל, הופכים את הטקסט החזותי לחריגות ממופעה הצפוי של אישה על גבי שער עיתון פופולרי . העובדה שמגזין מכובד וידוע כמו זה מציג על שערו אישה מקועקעת ובעלת איכויות אסתטיות היא ברת ציון, שכן היא מסמלת את כניסת הגוף הנשי המקועקע למכביר אל תוך המיינסטרים התרבותי והחזותי של חברות מערביות. איור זה אינו מתפקד כהצצה לנשיות "פריקית"/ "ביזארית" כמו זו של נשות הקרקס ואינ ו מבע להתנהלות פוליטית חתרנית אנטי - ממוגדרת כמו זו של פאנקיסטית ניהיליסטית, אלא, מציע מודל נשי העומד בקנה אחד עם תפיסות הגמוניות של נשיות ובמקביל מציג עור שהנו, על פי תפיסות מסורתיות, סטייתי.

להמשך.............