טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

תיזה לדוקטורט: מחקר טרום בתר-התערבותי על שביעות רצון הורים ומדדי איכות במיון הילדים "הדסה" עין-כרם

היחסים בין החולה לרופא עוברים תמורות רבות מספור. לכאורה, תם עידן הרפואה הפטרנליסטית, ומידת מעורבותו של המטופל בהליך קבלת החלטות הטיפוליות לגביו נמצאת בעליה מתמדת [1,2]. מבחינה מסוימת המטופל הפך ל"צרכן" של מערכת הבריאות. כמו כל צרכן מצוי הוא מחלק לה ציונים, אשר לעיתים קרובות תואמים את איכות התפקוד של מערכת הבריאות. בסקר השוואתי שנערך מטעם שירותי בריאות כללית בתחילת 2002 ובחן את שביעות הרצון של הלקוחות, נאמדה שביעות רצונם של המטופלים מתפקוד הצוותים הרפואיים בחדרי מיון, במחלקות אשפוז, ובמרפאות חוץ של בתי חולים שונים בארץ [3]. מתוך הסקר עולה שמלר"ד (מחלקה לרפואה דחופה) ילדים של "הדסה" עין-כרם דורגה אחרונה (ראה נספחים). זאת בניגוד לדירוג הגבוה בו זכתה מחלקת הילדים של "הדסה" עין- כרם. נתון זה תמוה שכן אותם צוותי רופאים מאיישים הן את מחלקת הילדים והן את המלר"ד.

להמשך.....................