טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

סמינריון: השפעת הבדלים תרבותיים וסגנון ניהול על הצלחת בריתות אסטרטגיות בינלאומיות עם חברות בסין

שיתופי פעולה אסטרטגיים בינלאומיים הן כלי מרכזי היום בעולם העסקים . יותר ויותר חברות מחפשות כיצד להתפתח ולהתרחב למדינות זרות . קיימות כמה שיטות לחדירה לשווקים זרים אך הברית האסטרטגית נמצאה כמועדפת הן מבחינת עלויות והן מבחינת גמישות יציאה )Xu, Bower, Smith, 2005). קיימות בספרות כמה הגדרות שונות לברית אסטרטגית בין לאומית (Zhang, 2005(. לברית אסטרטגית היכולת ליצור ערך לשותפים בה אך לדברי 2008( Lunnan, Haugland(, מרבית הבריתות מסתימות טרם זמנם. מספר גורמים יכולים להשפיע על הצלחת ברית אסטרטגית אך הדומיננטית מבין כולן היא הבדלים תרבותיים אשר משפיעים על היבטים רבים בחיינו כאשר אנו נקלעים ל סיטואציה חדשה או קונפליקט הקשור בתרבות זרה ((Dong, Glaister, 2007 (1(. מיומנויות ניהוליות יהיו מושפעים מתפיסת המעמד , הצורך בהתייעצות ומידת הפתיחות בתקשורת בין המנהלים לכפופים להם (1991( Parkhe .(Chong, 2008( מוסיף כי, הצלחת ברית אסטרטגית תלויה במספר גורמים כגון בבחירת השותף המתאים ובחינת המרחק התרבותי אך גם בבניית יחסי אמון עם השותף והגדרת מטרות ברורות . כמו כן, בריתות אסטרטגיות הינה צורת שיתוף פעולה אשר נתונה לשינוים אקסוגניים מתמידים ולכן יציבות הברית הינה גם גורם חשוב ביותר על מנת להצליח ולהגשים את מטרות השותפים בברית (Jiang, Li, Gao, 2008). הצלחת הברית האסטרטגית בטווח הקצר תלויה בעיקר בגישה למשאבים משלימים ואילו הצלחת הברית האסטרטגית בטווח הארוך ת לויה בעיקר בהשקעה בגורם האנושי יחד עם יכולת המנהל לפתח ולהרחיב את הברית עם הזמן (Lunnan, Haugland, 2008). כמו כן הבדלים תרבותיים משפיעים על שיטות הניהול ופתרון קונפליקטים בחברות שונות מה שיוצר צורך בהכשרה תרבותית לחברות אשר מתקשרות עם חברות בעלות תרבות שונה )Parkhe 1991(. מאז פתיחת סין את שעריה למסחר בין לאומי יותר חברות זרות החלו לפתח שיתופי פעולה שונים כגון ברית אסטרטגית, מיזם משותף , שיתוף פעולה מבוסס פרויקט ורכישות ומיזוגים עם חברות סיניות אך הממשלה ממשיכה להגביל שיתופי פעולה שונים אשר לא עומדים בתקנות )Cheung, Chuah .(Xu, Bower, Smith, 2005 )1999(, מוסיפים כי סין מדורגת כשלישית מבין מדינות העולם ברמת התחרות הכלכלית בה.

להמשך....................