טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

תיזה: ניטור זיהומים בפצע ניתוח באשפוז ולאחר שחרור במחלקה לכירורגיה כללית בהדסה עין כרם ובדיקת אמינות סקר טלפוני

זיהום בפצע ניתוח (Surgical site infection, SSI) הינו הזיהום השכיח ביותר במחלקות כירורגיות
במהלך האשפוז והשני בשכיחותו בבית החולים, מכלל הזיהומים הנזוקומיאלים [1]. תוצאות של SSI הינן
אשפוז ממושך יותר, חזרה לאשפוז לאחר שחרור, בדיקות נוספות, טיפול אנטיביוטי ממושך, סבל נוסף
למנותח, אובדן ימי עבודה ותמותה[5]. מעריכים כי SSI הינו סיבת המוות ב %38%-75 ממקרי התמותה
לאחר ניתוח [SSI ,[1,4 קשור לעלויות כספיות גבוהות מאד [3,5].
זיהום באתר הניתוח מהווה מדד איכות טיפול מכיוון שחלק גדול מהסיכון לזיהום הינו בר מניעה על ידי
קיום הנחיות ידועות ומבוססות. גורמים רבים משפיעים על הסיכון לפתח SSI, חלקם קשורים למטופל
וחלקם קשורים למהלך הניתוח וסביבתו.

להמשך.............