טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

תיזה ברפואה: שביעות רצון משחזורי שד במרכז הרפואי הדסה: האם היא בהתאמה לתוצאות אובייקטיביות? 2008

מדידת האיכות במקצועות הכירורגיים הינה נושא מאתגר משום שהצלחת הניתוח נתפסת
בציבור כתלויה בראש ובראשונה ברופא המנתח ולא בשאר הצוות המטפל, הארגון הרפואי בו
מתקיים הניתוח, או חומרת מצב המטופלים לפני הניתוח. במחקר זה בחנו את מידת ההתאמה בין
מדדי איכות אובייקטיבים וסובייקטיביים בשחזור שד בשיטת הרחבת רקמה (tissue expanders),
כדוגמא לטיפול כירורגי. ליתר דיוק, האם שביעות רצון המטופלות משחזור השד תואמת לתוצאות
אובייקטיביות ולמה שנחשב גם בעיני הצוות הרפואי כתוצאה טובה וחסרת סיבוכים. בדרך זו, ניתן
להעריך את איכות הטיפול הניתן לנשים העוברות שחזור שד בשיטה זו במחלקה לכירורגיה פלסטית
בבתי החולים של הדסה.

להמשך................