טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

תיזה: השפעת טיפול החזקתי במתדון במתקני שרות בתי הסוהר על המשך הטיפול במסגרת קהילתית 2009

שימוש בסמים ומחלת ההתמכרות מהווים תופעה חברתית רחבת מימדים עם השלכות חמורות על
מערכת הבריאות, רשויות אכיפת החוק, בתי המשפט ושרותי הרווחה. מחקר זה עוסק בתחום הטיפול
במכורים לסמים ע"י תוכנית טיפול תרופתי-החזקתי בסיוע מתדון. התוכנית מיועדת למכורים לסמים
אופיאטים ומהווה עבורם אלטרנטיבה של חיים יציבים, כנגד התנהגויות כפייתיות של חיפוש אחר
הסם וצריכתו. תוכניות הטיפול במתדון המתנהלות במסגרת קהילתית הן בעולם והן בישראל יעילות
בהשגת תוצאות טיפול רצויות. בנוסף, בישראל ובמדינות נוספות בעולם מספקים טיפול במתדון
לאסירים המכורים לסמים במסגרת של בתי הסוהר, אך טיפול זה מתאפיין בבעיות רבות והן: טיפול
לא עקבי, זמן הטיפול מוגבל לחצי שנה עד שנה , חוסר הבנה של מטרות הטיפול מצד ההנהלה ומצד
האסירים, צוות טיפולי לא מיומן ובעיות בתחום החיסיון הרפואי של הטיפול.

להמשך............