טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

סמינריון בסוציולוגיה: הצטמקותו של מעמד הביניים, האומנם? 2012

מעמד הביניים עורר עניין רב בקרב חוקרים רבים במהלך השני העשורים האחרונים. לאור ההתעוררות החברתית בקיץ שעבר, בחרנו לשים במוקד את התנאים הכלכליים-חברתיים אשר קדמו למחאה והיוו לטענת המוחים סיבה לאותה "יצאה המונית לרחובות".
בעבודה זאת, ברצוננו לבדוק את המצב החברתי-כלכלי של האוכלוסייה בישראל בעשור האחרון על פי מספר פרמטרים שונים מן המקובל, ולבדוק מהי נקודת המבט שמציע פילוח וניתוח מעמדי מחודש שאיננו מתבצע על פי משתנה הכנסה הרווח כיום, וזאת על מנת להאיר באור נוסף את המרקם החברתי בישראל ואת מידת אי השוויון בארץ.
לצורך כך, אתגרנו את הטענה הרווחת בדבר היות מדד ההכנסה, המדד המהימן והמשקף ביותר את הרווחה של משק בית ובחנו כיצד אמצעי מדידה אחרים שופכים אור על המצב הכלכלי חברתי היחסי בישראל ומי באמת נכלל במעמד הנושא על גבו את  מירב הנטל- מעמד הביניים. לצורך כך, בחרנו שני פרמטרים נוספים, שישמשו אותנו במחקר זה והם: משתנה ההוצאה למשק בית ומשתנה יחס אותו כינינו "שיעור צריכה"  המשקף את היחס הוצאה למשק בית חלקי הכנסתו. כיוון שמטרתנו במחקר זה הינה בחינת השינויים שעבר מעמד הביניים במהלך 10 השנים האחרונות, מידת הרווחה בה הוא  חי ואת אי השוויון  הקיים בישראל בהשוואה לשאר המעמדות, שאלות המחקר שלנו הן:
1.      האם מעמד הביניים הצטמק בעשר השנים האחרונות, כאשר הוגדר על פי הוצאה בהשוואה להגדרתו על פי משתנה הכנסה?
2.      מה היא החלוקה של מעמד הביניים על פי הוצאה במגזר הערבי?

3.      מהו היחס הוצאה- הכנסה של מעמד הביניים וכיצד הוא השתנה לאורך זמן, והאם הוא שופך אור חדש על גודלו ואופיו של מעמד הביניים בישראל?