טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

עבודת דוקטורט: התחום ה"פוליטי" בעבודתם של מנהלות/י בתי ספר בישראל בהתייחס להיבטים של סמכות, אחריות, אחריותיות ועומס 2012