טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

עבודת גמר .M.A בטיפול בהבעה ויצירה: תהליכים נפשיים ואלמנטים טיפוליים ופסיכודרמטיים בעבודת השחקן המקצועי 2006

תהליכים נפשיים, ואלמנטים טיפוליים ופסיכודרמטיים בעבודת השחקן
המקצועי", הינה עבודת מחקר המנסה לבדוק את המקצוע "שחקן" דרך
הפריזמה הטיפולית והפסיכודרמטית: אילו מן המרכיבים שישנם בטיפול
וגורמים לריפוי מתקיימים, לעיתים באופן סמוי, בעבודת השחקן. מה
בטכניקות העבודה ובהוויה התיאטרלית, משרת תהליכים אלו, ומה
בעבודה על הצגה, דמות, תפקיד ובתהליך החזרות משיק לעבודה
הפסיכודרמטית למרכיביה .
המחקר הוא איכותני ומנסה לגעת, להתבונן ולנתח את התהליכים
האישיים שעברו חמישה שחקנים מנוסים וידועים בעולם התיאטרון
בארץ. מה בשבילם , אם בכלל במקצוע הזה היה תרפויטי. כמו כן,
ינסה המחקר לבדוק האם האלמנטים הרבים שעלו אגב הסקירה
הספרותית, אכן קיימים בחוויות האישיות של השחקנים, המדברים
בעבודה זו בגילוי לב על עצמם, ועל הדרך האישית שלהם.

להמשך...........