טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

סמינריון במשפטים: פטנטים בביוטכנולוגיה

מתן פטנטים על מקטעי D.N.A חלקיים (ESTs) מעלה מספר סוגיות שאינן עומדות לעתים
בקנה אחד עם דיני הפטנטים המסורתיים. בעבודה הצגתי את המצב המשפטי הקיים
והתפתחותו בארה"ב, אירופה וישראל בנוגע להתמודדות עם הגשת בקשות לפטנט מסוג
זה.

להמשך............