טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

עבודת גמר .M.A בקולנוע: גילומם של שלושת הסדרים של לאקאן בסרט "2001 אודיסאה בחלל" של קובריק והופעת האיווי 2011

סלבוי ז'יז'ק בספרו "כל מה שתמיד רצית לדעת על לאקאן ולא העזת לשאול את היצ'קוק" (ז'יז'ק 1992) טוען, כי ניתן לחלק את מכלול יצירתו של היצ'קוק לחמישה שלבים ועוד, כי ניתן לאפיין כל שלב בהקבלה לשלושת הסדרים הלאקאניאניים – הדמיוני, הסמלי והממשי, מהמוקדם למאוחר בסדר זה בהתאמה. מטיעונו נובע, כי יש קשר בין הופעת סדרים אלה על-פי סדרם ובין אופן ההתפתחות האנושית בכלל והיצירתית בפרט, ההבשלה והבגרות. במאמר זה אנסה להראות איך שלושת הסדרים הלאקאניאניים האלה מופיעים על פי סדרם, מהמוקדם למאוחר, בסרט אחד – "2001 אודיסאה בחלל" של סטנלי קובריק (קובריק 1968). הופעתם העוקבת הזו היא למעשה בנייה של קומת אדם, שהיא המשמעות העיקרית של הסרט. בנוסף, אראה כיצד הסרט מייצג בעצם את מושג האיווי הלאקאניאני, הגורם לדחף מוות ולרצון לחזור לרחם ומוביל לתוקפניות.(השאלה המחקרית היא, כיצד מתגלמים שלושת הסדרים של לאקאן בסרט וכיצד הקריאה הלאקאניאנית יכולה לסייע בידינו לחלץ את המשמעות של הסרט, וגם – כיצד מושג האיווי בא לידי ביטוי בסרט וכיצד הוא משרטט את משמעותו).