טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

סמינריון: שביעות רצון מטיול על פי ניתוח תוכן ושאלונים

טיולים לחו"ל הינם תופעה רווחת היום בקרב צעירים ישראלים לאחר סיום השירות הצבאי- מדובר בסוג מיוחד של טיולים, טיולים ארוכים למקומות נידחים ואקזוטים. למטיילים סיבות שונות לטיול. תופעת הצעירים היוצאים לטיול ממשוך בתקופה שלאחר השחרור הצבאי נחקרת על ידי מספר תחומי מחקר: פסיכולגית, סוציולוגית, אנתרופולוגית ועוד. העובדה כי חלקה הגדול שלאוכלוסיית הנוסעים יוצא למסע סמוך לשחרורם מהצבא או לאחר סיום הלימודים לקראת תואר מרמזת על כך שקיימת שמעות לעיתוי בטיול. כדי לפרש תופעה זו יש לבדוק את מערכת המניעים המנחה את הפרטים לצאת דווקא בתקפה ספציפית במהלך חייהם ואת מאפייני התנהגותם. העובדה כי צעירים רבים בחברה הישראלית יוצאים לטיול תרמילאים ממשוך עם שחרורם מהצבא אינה מפתיעה את אלה המכירים את החברה הישראלית מקרוב. 
שביעות הרצון העולה מן הטיולים מתחלקת לכמה חלקים: 
שביעות רצון מן הנופים, שביעות רצון ממפגש עם האנשים בסביבה, שביעות רצון מן החברים, שביעות רצון ממפגש עם חברים ממדינות אחרות.