טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

סמינריון בניהול וכלכלה: השפעת מערכת ניידת לניהול ידע וקשר בין יועצים על היתרון התחרותי של חברת GlassHouse

בשוק התחרותי של חברות האינטגרציה והייעוץ בישראל, הקלישאה השחוקה "ידע הוא כוח"
היא אינה קלישאה כלל. היכולת של חברת יעוץ כלשהי לנהל את הידע המצטבר בה ולמנף אותו
לצרכיה יכול להיות ההבדל בין חברה מצליחה ובין חברה ופה שטת רגל. השוק הישראלי של
הייעוץ הטכנולוגי מורכב ממספר גדול של חברות המספקות במהותן את אותו השירות: הצעת
הידע הטכנולוגי הקיים בה (בצורת יעוץ טכנולוגי) לחברות שונות - בין אם מדובר בחברות היי טק -
או אחרות. לשוק תחרותי זה מצטרפים גם פרילנסרים (עצמאיים ) המציעים את אותם השירותים
לבדם .
נשאלת השאלה כיצד יכולה חברה לבדל את עצמה מהמתחר ות ולהשתמש במשאב היקר ביותר
שלה, הידע הנצבר בה, כדי ליצור לעצמה יתרון תחרותי בשוק זה ? מתוך שאלה זו עולות שאלות
רבות נוספות: מהו ידע, כיצד יכולה חברה שעובדיה מפוזרים להתמודד עם ניהול ידע שכזה ואיך
ניתן למנף את היכולת הזו כדי להעצים את יכולת הליבה הזו של החברה .
בעבודה זו אעסוק בחברת GlassHouse Technologies, חברת יעוץ טכנולוגי אמריקאית בעלת
מרכז יעוץ בישראל (זוהי החברה שבה אני עובד בתור יועץ בכיר ב). עבודה אזו ציג את החבר ה
או נסה להציג מספר בעיות ב תהליכי העבודה הקשורים לניהול הידע הקיים בחברה והקשר בין
היועצים. בהמשך אנסה להציג אפיון של פתרון ניהול ידע וקשר ישיר בין יועצים המבוסס על
מערכת ניידת ואנסה להסביר מדוע דווקא מערכת ניידת היא הפתרון המתאים ביותר לחברה זו .
בפרק של סקירת הספרות אציג צדדים שונים של מערכות ניהול ידע ( Knowledge Management
Systems – MKS) ומערכות ניהול ידע ניידות (mKM ,) אציג כיצד יכולה להשפיע מערכת כזו על
תפיסת הידע בחברות שונות ואמנה מספר יתרונות וחסרונות בתפיסה של מערכות ניידות. לאחר
, מכן אעסוק בצורה שבה מתבטא יתרון תחרותי בשוק מסוים ב שני היבטים שונים: היבט חיצוני
המתאר הובלה של ה ( שוק על ידי הובלה בעלות או בידול ) ובהיבט פנימי המבוסס על "מודל
מבוסס משאבים להשגת תשואה מעל הממוצע בענף ( " RBV) והעצמת יכולות הליבה של החברה .
בהמשך העבודה א, נסה לחקור כיצד יכולה מערכת מסוג זה להשפיע על התחרות בשוק והאם
בכלל יכולה מערכת כזו להצליח בחברת גלאסהאוס וליצור יתרון תחרותי. לצורך כך, אציג
סיכומים של ראיונות שערכתי עם שלושה מנהלים בכירים בחברה: מר ירון אלטשולר, מנהל
תחום יעוץ בתחום בסיסי נתונים, מר עודד אביטל, "נכסמ ל שירותים ויעוץ בישראל ומר דורון
רוזנבלום, "מנכ ל גלאסהאוס ישראל וטורקיה. באמצעות הראיונות האלה אנסה לבדוק אילו
תועלות אסטרטגיות צפויות לצמוח לחברה מתוך מערכת כזו – הן בהשגת יתרון תחרותי והן בפן
של שינוי פני התחרות בשוק א, ציג את הזרזים והחסמים שרואים המנהלים בארגון בפיתוח
והטמעת מערכת כזו בגלאסהאוס ישראל ואת דעתם האישית לגבי הצלחת מערכת כזו בארגון .
למרות שחברת גלאסהאוס היא חברה בינלאומית ב, עבודה זו אתמקד רק בארגון גלאסהאוס
ישראל מטעמים של השגת המידע ונטרול ה פרמטרים הקשורים לגלובליזציה.

להמשך....