טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

סמינריון בקרימינולוגיה: הסתגלותם של פדויי שבי לחיים לאחר שחרורם 2009

נושא שבויי צה"ל לאורך כל מלחמות ישראל היה עניין שהעסיק רבות את הציבור בארצנו.
בשנים האחרונות בעקבות הסכסוך הישראלי - פלסטיני ,ישנה מודעות רבה יותר לנושא שבויי חיילי
צה"ל מבעבר .
שבי הינו חוויה טראומתית מתמשכת החושפת את השבוי למגוון רחב של לחצים שלא הכיר בעבר.
לחצים אלו כוללים בין היתר אלימות, תנאי אקלים קיצוניים, בידוד, מניעת צרכים מינימאליים,
רעב וצימאון כל אלו מובילים להרס עצמי של אישיותו של השבוי ,Neria, Solomon, Ginzburg)
 Dekel, Enoch & Ohry, 2000)

במהלך עשרות השנים האחרונות נעשו מאות מחקרים שעסקו בנושא השבי והשפעותיו על הפרט
החל מטראומה, תפקודו של הפרט בחיק משפחתו, עבודתו, הסתגלותו לחיים וכלה בהעברה בין
דורית של הטראומה לילדיו של השבוי . בשל ההתעניינות הרבה להסתגלותם של השבויים לאחר
שחרורם נערכו מחקרים רבים בנושא, אשר הראו כי חווית השבי משאירה את אותותיה במספר
רחב של תחומי תפקוד ( נריה, 1993 .)

המחקר הנוכחי יתמקד בהסתגלותם של שבויי המלחמה לאחר נפילתם בשבי . נושא העבודה נבחר
משום שלאחרונה ישנה מודעות ציבורית גבוהה מאוד לנושא שבויי חיילי צה"ל, כפי שכבר צוין
בתחילה.

העבודה תעסוק תחילה ברקע המלחמתי של מלחמת יום הכיפורים ומלחמת שלום הגליל , בהן לקחו
חלק נשואי מחקר זה , בהמשך ידובר על טראומה ומאפייניה, גורמים אישיותיים המשפיעים על
השבוי, שלבי השבי, ולבסוף השפעת חווית השבי על סביבתו של הפדוי ותפקודו של הפדוי בחייו.

להמשך......