טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

תיזה במנהל עסקים: קריטריונים כמותיים בהערכת מערכת החינוך הדמוקרטית בישראל

המחקר להלן  עוסק בבדיקת קשרים בין מידת הדמוקרטיה בתוך בית הספר שחווים  תלמידי בתי ספר תיכוניים בישראל לבין תכונותיהם כבוגרים כפי שהם מעידים על עצמם. מטרתו לשמש כחלק ממאמץ שיווקי  של בעלי עניין בחינוך הדמוקרטי בישראל.
נבדקו בעזרת שאלון 91 בוגרי בתי ספר תיכוניים בישראל,  כולל בוגרי בתי ספר דמוקרטיים ובתי ספר מן הזרם המרכזי.  שאלות המחקר שהוצבו כמטרה לבדיקה הן:
*האם  בוגרי בתי ספר דמוקרטיים  תופסים את עצמם כבעלי כישורי חיים משביעי רצון ?
*מה מידת נכונותם של  בוגרי בתי ספר דמוקרטיים לתרום לקהילה?
*באיזו מידה תופסים הבוגרים  את בית הספר שלהם כגורם  למה שהם היום ?
*האם יש הבדל בין  בוגרי בתי ספר דמוקרטיים  לבין בוגרי בתי ספר אחרים מן הבחינות לעיל ?

*מה מידת  ההתכוונות האקדמית של  בוגרי בתי ספר דמוקרטיים  ביחס לבוגרי בתי ספר אחרים?