טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

תפקיד הספרייה בטיפוח אוריינות מידע בבתי ספר

1.      בתי הספר הדתיים מציעים לתלמידיהם מגוון רב יותר של פעילויות שאינן תלויות במשאבים הפיזיים, ובמיוחד פעילויות לעידוד הקריאה.
2.      לעומת זאת, בתי ספר ממלכתיים מעניקים לתלמידים הזדמנויות לפתח את אוריינות התקשוב תוך שימוש עצמי בקטלוג הממוחשב.
3.      השימוש בתקליטורים במחשבים הוא רחב, ואילו ניצול המשאבים המקוונים התלויים בתשלום הוא מצומצם בשני המגזרים.
4.      לא גילינו יחס עקבי בין גודל בית הספר ומספר המחשבים העומדים לרשות התלמידים. יש בתי ספר גדולים עם מעט מחשבים ויש בתי ספר קטנים עם מחשבים רבים.
5.      ישנן עדיין ספריות שאינן מחוברות לרשת האינטרנט (בשני המגזרים) ואף אינן מצוידות במחשבים כלל (במגזר הדתי).
6.      מצאנו כי בבתי הספר הממלכתיים, התלמידים תלויים יותר בספרניות למציאת מידע מאשר בבתי הספר הדתיים.
7.      ניתן להסביר זאת בפער המשמעותי במתכונת ההדרכה בין שני הזרמים: בתי הספר הדתיים נוטים בחוזקה לתת לתלמידיהם הדרכה יסודית ומעמיקה יותר להתמצאות בספרייה מאשר בתי הספר הממלכתיים.
8.      יש חשיבות רבה לשלב את הספרניות בצוות הפדגוגי. ראינו כי בבתי ספר בהם הדבר נעשה, הספרניות פעילות מאוד בקרב צוות המורים ומסייעות רבות בעיצוב ובהעשרה של תוכניות הלימודים. הדוגמה החיובית שמשמשות בתי ספר דתיים, על פי ממצאי הסקר, צריכה להתרחב גם לשאר בתי הספר.