טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

עבודת גמר מ.א. בתכנית ללימודי ביטחון: טרור ולגיטימציה - תחת אילו נסיבות ניתן להביא ארגון טרור להפסיק את השימוש באלימות? 2013

לגיטימציה פוליטית היא זכות אשר למדינה מוכת טרור קשה מאוד לדמיין לתת לארגון טרור, או
למי שמייצג אותו. כשחקר הטרור והמחקר בנושא פתרון הסכסוכים משתלבים ביניהם, נראה כי
המחקר האקדמי מציע דרכים רבות ושונות לצורה האידיאלית לפתרון סכסוכי טרור, אך הדרך
בה מתמקדת עבודה זו, היא הלגיטימציה הפוליטית הבינלאומית. ההשערה הנוכחית היא
שבהתבסס על העובדה שדו שיח עשוי לרכך את הצדדים השונים בסכסוך ועשוי לגלות לכל אחד
מהצדדים שמן העבר השני ישנו צד המייחל לחיים בשלום בדיוק כמותם- הדבר יקרה רק אם
תינתן לגיטימציה פוליטית למייצגי ארגון הטרור. צעד חשוב ביותר שעשוי לדרבן את הצדדים
להתחייב למשא ומתן משמעותי וכן, הוא מתן לגיטימציה פוליטית מהזירה הבינלאומית, לארגון
הטרור. בעצם, עבודה זו באה לבחון האם אכן מתן לגיטימציה פוליטית בינלאומית הוא השלב
האחרון אותו יש לעבור, לפני שפתרון סכסוך המערב טרור לאומני, יכול להתחיל.

להמשך.....