טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

סמינריון במשפטים: עונש המוות ומקומו במשפט הישראלי 2011

העל מנת ללמד כי לרצוח זה אסור נהרוג אדם? האם עקרונות הגמול וההרתעה מצדיקים הרג של אדם?
האם בכוחו של חוק להכשיר מבחינה מוסרית הרג של אדם על-ידי המדינה? האדם יבחר מי יחייה ומי
יומת? הלא האדם נברא בצלם אלוהים? וככזה חייו הם ערך עליון?
הערך של קדושת החיים שאוב עוד מימי המקרא, והינו ערך עליון, הזכות לחיים הינה הזכות הראשונה והבסיסית ביותר, שכן אדם שאיננו חי לא יכול להנות מזכויות אדם אחרות בעקבות חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו
 זכות האדם לחיים, לשלמות הגוף ולכבוד הינן זכויות חוקתיות-על חוקיות עונש המוות בעבר היה אחד העונשים המקובלים ביותר בעבירות חמורות
. באנגליה לדוגמא, בתחילת
המאה ה-77 היו כ-999 עבירות עליהן היה קבוע עונש מוות. עונש המוות הינו הסנקציה החמורה ביותר
שניתן להטיל על אדם, שכן הינה סופית ובלתי ניתנת לתיקון.
עונש המוות מקובל בלא מעט מדינות ברחבי העולם, בשנת 9117, הוצאו להורג בסין כ-7,111 אנשים,
באירן כ-833 אנשים, בעיראק כ-791 אנשים ובארצות הברית 99 אנשים )ר' נספח 3(. מספרים אלה הינם
חלקיים וישנן מדינות נוספות שאותן לא ציינתי. השיטות בהן השתמשו בהוצאות להורג בשנת 9117 היו
זריקה קטלנית, תלייה, ירייה, סקילה, עריפת ראש וכסא חשמלי.
מטרת עונש המוות היא בין השאר, להוות הרתעה לציבור או פתרון אם תרצו, כנגד ביצוען של עבירות
חמורות, לרוב עבירות רצח.

"ידוע הוא בחיי החברה שפתרון לבעיה מסויימת לפעמים מצמיח בעיה חדשה"


בעבודה זו אבחן את עונש המוות, מהותו והשלכותיו. ראשית, אדון ברקע ההיסטורי והדתי ובראיית
הספרות והקולנוע את עונש המוות. שנית, אדון במטרות הענישה, תוך התייחסות למודלים השונים
וכיצד עונש המוות מקיים את מודלים אלה. שלישית, אדון בעונש המוות במשפט הישראלי, תוך
התייחסות לחוקים השונים והפסיקה הרלוונטית לאורך השנים מקום המדינה ועד היום. כמו כן, אדון
בשיקולים בעד ונגד עונש המוות תוך התייחסות לשיקולים נורמטיביים וראייתיים, ליתרונות
ולחסרונות של עונש זה. ולאחר מכן, אדון בשאלה האם ומהו מקומו של עונש המוות במשפט הישראלי.
לבסוף, אציג סקירה קצרה של משפט השוואתי ואסכם. לצורך כך, אעשה שימוש בספרות, מאמרים,
כתבות עיתונות, סקרים, חקיקה ופסקי דין נבחרים.

להמשך.....