טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

סמינריון במשפטים: יצירת מערכת יחסי עורך דין-לקוח באמצעות האינטרנט 2001

מקצוע עריכת הדין מבוסס על תקשורת. תקשורת בין עורכי דין, תקשורת בין עורכי דין לבין בית
המשפט, תקשורת בין עורכי דין לבין לקוחות. כחלק ממהפכת התקשורת העוברת על העולם החל
ממחציתה השנייה של המאה העשרים, הפך גם האינטרנט לכלי תקשורת בעל השפעה מכרעת על
תחומים רבים, בהם גם תחום המשפט.
 מבין השירותים הרבים אותם מציע האינטרנט לציבור המשתמשים, התפתח גם תחום הייעוץ
המשפטי באינטרנט, המאפשר לגולשים לשאול שאלות, לבקש עיצות ולתור אחר מידע – כל אלה
בתחום המשפט. הייעוץ המשפטי באינטרנט יכול ללבוש מספר צורות: אתר מיוחד לשאלות
ותשובות בנושאי משפט, קישור מיוחד לייעוץ משפטי באתר של משרד עורכי דין, פורום של מספר
גולשים שבו עונים על שאלות בנושאי משפט והתכתבות עם עורכי דין באמצעות דואר אלקטרוני.
 כמו בעת קבלת ייעוץ משפטי במשרדו של עורך הדין, גם באינטרנט עולות שאלות בנוגע לחובותיו
האתיות של עורך הדין כלפי לקוחותיו. אותן שאלות אתיות עולות ומתחדדות ביתר שאת בכל
הנוגע לשימוש בחלל הוירטואלי שמספק האינטרנט:
• האם ניתן ליצור מערכת יחסי עורך דין-לקוח באמצעות האינטרנט ?
• האם כללי האתיקה הקיימים חלים גם לגבי התקשרות עם עורך דין דרך האינטרנט ?
• האם יש להמציא כללים חדשים שיתייחסו לתקשורת באמצעות האינטרנט באופן ספציפי ?
בעבודה זו אנסה לענות על שאלות אלו באמצעות התייחסות לשאלת הבעייתיות באשר לקיומם
של יחסי עורך דין-לקוח באינטרנט. כמו כן, אתייחס לסוגיות העולות מכורח יצירת יחסי עו"ד-
לקוח, כגון: סודיות, ניגוד העניינים, פרסומת, שידול, חובת נאמנות וזהירות מושגית.
היות והשימוש באינטרנט ככלי תקשורת הואץ בעיקר בשנים האחרונות, עדיין לא נדרש בית
המשפט בארץ לדון בבעייתיות העולה מהתקשרות בין עורך דין ללקוח באמצעות האינטרנט.
 לאור האמור אין בנמצא פסיקה ישראלית אשר יכולה לפזר את הערפל ואי הבהירות סביב סוגיית
יחסי עורך דין –לקוח באמצעות האינטרנט. אי לכך, ניתוח סוגיית יצירת יחסי עורך דין-לקוח
באמצעות האינטרנט ייעשה תוך היקש מהפסיקה הקיימת ומכללי האתיקה של לשכת עורכי הדין
בארץ, כמו גם מפסיקה אמריקאית ומחוות דעת של המדינות השונות בארה"ב, אשר בהן ניתן
למצוא התייחסות רחבה ומקיפה לנושא.
עבודה זו נעשית במסגרת הסמינריון "אחריות מקצועית". במהלך עבודתי אראה כי יצירת מערכת
יחסי עורך דין-לקוח באמצעות האינטרנט קשורה קשר ישיר ובל ינתק מאחריותו המקצועית של
עורך הדין, הן כלפי לקוח והן כלפי לקוח פוטנציאלי (מבקש עיצה).

להמשך.....