טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

סמינריון באמנות: יוטיוב ואמנות וידיאו 2010

תופעת היוטיוב הינה תופעה חדשה ועכשווית ,שתחילתה בשנת 2005. היותה תופעה חדשה
ועכשווית מערימה על הניסיון לכתוב עליה קשיים הנובעים מהדינאמיות של השינויים
המתחוללים בה מדי יום לצד היותה תופעה גורפת של השנים האחרונות בשיתוף וידיאו ברשת.
לצורך העניין, אלפי הקטעים הנוספים אל היוטיוב בכל יום ויום משנים את המתריה של האתר
כתופעה, ומאידך קיומם של יותר מארבעים מיליון קטעים הנמצאים בה כרגע מהווים כמות
חומרים שאינה ניתנת לסקירה מלאה. ) תופעה זאת הקשתה מאוד על אפיון הופעת הוידיאו
ארט הישראלי ביוטיוב שנעשתה בפרק השני. שכן לאורך זמן כתיבת העבודה נעשו מספר
תמורות, בכמות עבודות הוידיאו המופיעות ובזהותם של האמנים המשתפים את יצירותיהם.
הבדיקה העדכנית ביותר נעשתה בדצמבר 5993.( לכן במידה רבה העסוק בעבודה זאת תופעת
היוטיוב והקשר שלה לאמנות, נע בצורך לקטלג ומעוררת את השימוש בהכללות רחבות לצד
הצורך לבצע הבחנות עקרוניות לגבי התופעה. על כן הדוגמאות שיובאו יהיו לרוב אחדות וינסו
לשקף תופעה רחבה יותר. כמו כן יינתן דגש להגדרות האתר, מול היחס של השימוש ע"י מסות
המשתמשים, ונטייה לפנות אל ההיבטים הטכניים של האתר המשותפים לכלל הציבור
המשתמשים באתר.

להמשך........