טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

תיזה במדעי רווחה ובריאות: חווית המעבר ממתמודד עם מוגבלויות פסיכיאטריות  ממושכת לצרכן נותן שירות 2010

מחקר  זה יתמקד  בהיבט אחד  של  הפעילות הצרכנית בבריאות הנפש והיא פעילות של  מתמודדים
(אנשים  המאובחנים  עם  מחלה/הפרעה  נפשית  ממושכת) העובדים  כנותני  שירות  עבור  אנשים
המשתמשים בשירותים במערך בריאות הנפש. מחקר זה בוחן את החוויה הסובייקטיבית של המעבר
ממתמודד לצרכן נותן שירות בבריאות הנפש (להלן: צנ"ש). נעשו מחקרים בודדים בעולם שבדקו את
החוויה הסובייקטיבית של צרכנים נותני שירות אך לא בדקו באופן ממוקד את נושא המעבר. הבנת
המורכבות והגיוון של חווית המעבר היא בעלת השלכות הן לפרקטיקה השיקומית והן לעיצוב מדיניות,
מבחינת האופנים  שבהם  ניתן  לתמוך  בתהליך  המעבר. כמו כן, ידע  על  המעבר  מנקודת מבטם של
מתמודדים עשוי לעזור למתמודדים אחרים השוקלים לממש מעבר כזה.
  המחקר הינו מחקר אקספלורטיבי ובשל כך נבחר השימוש בשיטת מחקר איכותנית של סיפורי חיים.
איסוף הנתונים נעשה דרך ראיון נרטיבי, אשר  מאפשר  למרואיין לספר  את סיפור  המעבר לפי דרכו
ובחירתו. ניתוח הנתונים נעשה עפ"י מקטעים בשלבים לפי גישתו של שקדי (2003).

 ממצאי  המחקר  כוללים  9 נושאים  מרכזיים  המתייחסים  לחוויה  הסובייקטיבית של  המעבר  לצנ"ש.
במחקר  תיאור  הנושאים  כפי  שהם  באו  לידי  ביטוי  בניתוח: הנושאים  הם: משמעות  המניע  המוביל
למעבר  לצנ"ש;  תפקידה  של  החשיפה/אי  חשיפה  בתהליך  המעבר  לצנ"ש;  בריאות  וחולי  במעבר
לצנ"ש;  ידע  מניסיון  אישי  של  צרכן  נותן  שירות    במעבר  ;  המעבר  בין  זהויות  בתהליך;  משמעות
הקורס בתהליך  המעבר  לצנ"ש;  תחושת הביטחון במעבר  לצנ"ש; המעבר  לצנ"ש והחיבור  לתהליך
ההחלמה; צנ"ש שהוא איש מקצוע- הזדמנות שנייה.
לאור ממצאי המחקר והספרות המקצועית הקימת נערך דיון לגבי  ההשלכות לפרקטיקה המקצועית
ולמדיניות בהקשר לתהליכי מעבר ל"צרכן נותן שירות". כמו כן המחקר מביא מספר המלצות לנושא.

להמשך.......