טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

סמינריון באומנות: ביטוייה של טראומת הישראליות בעבודותיהם של אבו שאקרה, אופיר וארד 2009

בעבודה זו אנתח את יצירותיהם של שלושה אמנים ישראלים אשר כל אחד מהם מתייחס
ביצירותיו להיבט שונה בחברה הישראלית. האמנים מנכסים בעבודותיהם סמלים בעלי מטען
חברתי היסטורי בניסיון לבטא טראומה אישית שלהם. הצפייה בעבודות האמנים יצרה אצלי
אסוציאציה ויזואלית ורעיונית למושג צלקת וזהו המושג אותו החלטתי לחקור בהתייחסות לסמל.
ההשערה עליה אני מתבסס היא שהעיסוק של האמנים בסמלים אשר יש להם אופי לאומי מעיד
על קיומה של טראומה חברתית עמוקה אשר ביטויה באמנות הינו רק קצה הקרחון. אני מייחס
לסמל תכונות של צלקת כיוון שהוא משמר בתוכו את הפצע שיצר אותו. הצלקת מסמנת פצע
שהגליד, אולם במקרים שבחרתי הפצע לא נרפא ותחת הסימן הישן הוא ממשיך לעצב את
החיים שלנו כיחידים וכחברה.
האמנים שליצירותיהם אתייחס הם: עאסם אבו שאקרה וציורי הצבר, גלעד אופיר וסדרת
והתייחסותו לארכיטקטורה הישראלית ובועז ארד והעיסוק האובססיבי שלו בדמות אדולף
היטלר. אמנים אלה אינם מקבלים את הסמל כפשוטו ומתעמתים עם המורכבות שלו. פעולת
האמנות שלהם נובעת מהתבוננות מחודשת בסמל ומבחינה של הנושאים המרכיבים אותו
מנקודת מבטם האישית והסובייקטיבית. בעזרת ניתוח עבודותיו של כל אחד מאמנים אלו אמפה
את הגורמים הטראומטיים ש"פוצעים" את ההוויה הישראלית ובבדיקה משותפת שלהם אנסה
לבחון את מקום האמנות בתהליך הריפוי של החברה בישראל.

להמשך.....