טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

סמינריון באומנות: מוטי מזרחי - ממוגבלות לתנועה 2006

בעבודה זו אעסוק בקשר בין נכותו הפיזית של האמן מוטי מזרחי ובין עיסוקו בנושאי מוגבלות ונכות.
הנכות הפיזית שימשה עבור מזרחי כמנוף ליצירה, ומכאן היא מעוררת שאלות, כגון: מהי נכות? מהו
ריפוי? מה תפקיד האמן והאמנות? וכיו"ב. נכותו של מזרחי השפיעה על תפיסת עולמו, על כן, אתייחס
למשמעות הנכות והשימוש בגוף ובכאב כבסיס לעבודותיו, ואבחן את הקשר בין חיים, לבין יצירת אמנות.
מלבד זאת, אבחר לשקף אצל מזרחי את הבחירה האופטימית ואת הרצון לגדול מתוך הנכות.
מתוך הממד האישי של השפעת הנכות הפיזית, אראה את האופן בו הנכות המתקיימת בעבודותיו של
מזרחי שינתה צורה, כאשר הוא התייחס לנכות ומוגבלות בצורה רחבה יותר. מזרחי חרג מעבר לסביבתו
הפרטית והגיב ביצירתו לסביבתו החיצונית המשתנה, הפוליטית והחברתית, כשהוא הצביע על מוגבלויות
אותם מצא בעולם החיצוני לו. הוא בטא מוגבלות של האדם ביכולתו לתפוס ולהבין את המציאות. מזרחי
לעג למיתוסים של התרבות, הטכנולוגיה והמדע, האידיאולוגיה והתייחס גם למוגבלות של האמנות.

להמשך...........