טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

תיזה בעבודה סוציאלית: פרספקטיבה של בן זוג לגבי האשפוז הפסיכיאטרי הראשון של בן הזוג השני 2005