טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

עבודת גמר מ.א. בעבודה סוציאלית: הגורמים להתמדה בהתנדבות בקרב בני נוער 2004

פעילויות התנדבותיות הולכות ותופסות נתח נכבד יותר ויותר מאורח החיים של אזרחים רבים, ולפני כעשור נצפה כי הביקוש להתנדב ילך ויגדל (גדרון, 1995). אוכלוסיית המתנדבים כוללת בעיקר פנסיונרים, נשים שילדיהן בגרו, ובני נוער (גדרון, 1977 ;פרס וליס, 1975; שפירו, 1989). 
תרומתה של ההתנדבות לחברה משמעותית ברבדים רבים: "החיסכון הכלכלי" כתוצאה מפעילות התנדבותית נאמד משמונה מאות מיליון שקלים בשנה בהתייחס לשכר הממוצע בישראל לפי חישובו של שפירו (1989), ועד ל  15.3 מיליארד דולר בשנה בארה"ב (קינג, 1996). להתנדבות ישנו אופי מיוחד של פעילות, דווקא מתוך העשייה הבלתי מקצועית והנכונות למלא תפקידים שלא מבוצעים ע"י עובדים בשכר (גדרון וגריפל, 1981; כנען, 1990; שפירו, 1989).
במקביל לרווחי החברה מההתנדבות, ישנה את השפעת ההתנדבות על המתנדב עצמו. ההתנדבות הינה בסיס לסטטוס, כח, ריכוך משבר האבטלה, ותחושת החזרת טובה למדינה ולחברה, ביטוי ערכים, העשרה, פיתוח אישיותי, בריחה מרגשות אשמה, מעמד חברתי וניסיון מקצועי (פרס וליס, 1975; Clary &Snyder, 1999). כמו כן, נמצאה ההתנדבות כמשפיעה על אופים ותכונותיהם של המתנדבים: היא מקדמת את הקבלה העצמית של האדם המתנדב, את זהותו החברתית ואת הגדרת מעמדו, מפתחת אצל המתנדבים תכונות של אסרטיביות ורגישות יותר מאשר אצל עובדים בשכר, ומאפשרת ביטוי ופיתוח כשרונות (Ishaug & Metzer, 2001; Uggen & Janikula, 1999).
בקרב בני נוער בפרט, נמצאה ההתנדבות כמשמעותית ביותר בבניין אישיותם ובעיצובם העתידי כאזרחים בוגרים. התנדבות בני נוער לאורך זמן, עשויה לתרום לשינוי תפיסות, פיתוח אחריות ואכפתיות, חיזוק הדימוי העצמי והביטחון העצמי, מיעוט עבריינות בתקופה זו ובהמשך חייהם, והשפעות חיוביות נוספות (אדם- צור, 1988Uggen & Janikula, 1999; Youniss, (Yates, & Yang 1997; .

לאור כל זאת, התמדה בהתנדבות הינה סוגייה קריטית במסגרות ההתנדבות השונות. הן מנקודת המבט של מקום ההתנדבות המשקיע משאבים בהכשרה ותיחזוק המתנדבים ומעדיף מתנדבים בעלי ניסיון וותק, הן על מנת למנוע תסכול ואכזבה הצפויים מצד הלקוחות או
המטופלים כאשר המתנדבים שעבדו איתם פורשים לאחר זמן קצר, והן על מנת שהמתנדב עצמו יבנה וייתרם מהפעילות ההתנדבותית (גדרון, 1997
; דריהם, 1999 Magen, 1996 ;).