טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

סמינריון במדעי המדינה: קולנוע טוטליטארי - "אולימפיה" כמקרה בוחן לתפיסת הגוף בראיית העולם הנאצית 2006

"פשיזם כאסתטיזציה של הפוליטיקה הופך את העולם לאובייקט ויזואלי" . משפט זה מרכזי להבנת מקומו של הקולנוע בכלל ו"אולימפיה" בפרט בגרמניה הנאצית בשנות ה-30 של המאה העשרים. הנאצים בנו דת פוליטית חדשה על ידי חילון מונחים דתיים, כמו "גאולה" מחד ומאידך גיסא, על ידי קידוש הפוליטיקה כדרך של העלאת ה"מדינה", ה"אומה" וה"פיהרר" לדרגת חשיבות עליונה. הקולנוע היה מרכיב חשוב ביצירת דת חדשה זו. לפי שפר, היטלר עצמו העדיף בידור קליל, כמו סרטי אהבה. סרטי ספורט ו"סרטי הרים", לא עניינו אותו .
אם כן, מדוע "אולימפיה" של ריפנשטאל (Helene Bertha Amalie "Leni" Riefenstahl) הפך להיות מרכזי כל כך עבור הנאצים בכלל והיטלר בפרט? מדוע היטלר תמך באופן נמרץ ב"אולימפיה"? מה הייתה חשיבותו עבור היטלר, שלא התעניין בסרטי ספורט בעבר?
בעבודה זו אבקש לבחון כיצד באה לידי ביטוי ראיית העולם הנאצית  בסרטה של ריפנשטאל "אולימפיה"? אם לחדד את השאלה, אני מתעניין בצורה, שבה הנאצים ממצבים את הגוף כמוטיב מרכזי בהשקפת עולמם, ובדרך שבה ראיית עולם זו משתקפת ב"אולימפיה".
השערתי היא, שה"גוף" כמוטיב מרכזי, כחלק אינטגרלי מהפיכתו של הפרט הגרמני מגוף מובס  במלחמת העולם הראשונה לפאר היצירה של הרייך השלישי, יוצג בסרטה של ריפנשטאל על פי כל הסטריאוטיפים המתאימים ל"תורת הגזע" בפרט ולראיית העולם הנאצית בכלל.