טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

דוקטורט בפילוסופיה: נערות ישראליות ותת תרבויות דיגיטליות, מגדר, שפה ומשחקיות בבלוגים 2010

רשת האינטרנט משמשת בתפקיד כפול לחוקרי תרבות: כאתר תרבות יצרני וכתוצר של יחסים 
חברתיים. חווית הילדות וההתבגרות בחברות מערביות כיום מתרחשת בסביבה 
רווית מדיה ואינה ניתנת להבנה ללא בחינת הקשרים בין הנוער למדיה. 
תחזיתו של קארי אודות התחזקות הפער הבין דורי על חשבון הפערים הבין-תרבותיים 
התממשה במידה מסוימת לגבי הדור שגדל על ברכי החיבור לאינטרנט: מגוון כתבות בעיתונות 
העולמית והישראלית כאחד, מתריעות השכם וערב על נורמות חדשות בקרב הנוער שדור 
המבוגרים אינו בקיא בהן על אף שגם הוא משתמש באינטרנט, על שפות חדשות שדור המבוגרים 
לא יודע כיצד לפענח, ועל הורים רבים החיים בחוסר ידיעה לגבי חייהם החברתיים, סוגי ההנאות 
ומהות העיסוקים של ילדיהם מול מסך המחשב. 
אנו חיים בעידן שבו התפיסות והפרקטיקות המקובלות בכל תחום מאותגרות על ידי הטכנולוגיות 
החדשות, דיכוטומיות וגבולות מקובלים מטשטשים, וצורות חדשות מופיעות, משתנות ו/או 
נעלמות במהירות. מאפייניה הטכנולוגיים של רשת האינטרנט מעודדים לבישת ופשיטת זהויות 
ומשחקיות בדפוסי תקשורת והשילוב בין השניים מייצר כל העת  דרכים חדשות ליצירת קשרים
ומשמעויות במרחבים הדינאמיים של רשת האינטרנט, אשר הולכים ותופסים נתח נכבד מפעילות
היומיום שלנו.

להמשך.....