טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

הערכה והטיפול בכאב חריף במלר"ד בבית חולים הדסה הר הצופים

אחוז נכבד מהחולים הפונים למחלקה לרפואה דחופה (מלר"ד) מתלוננים על כאב חריף שגורם להם סבל רב. מצב הערכת הצוות המטפל לכאב חריף שסובלים ממנו חולים הפונים למלר"ד וטיפול הולם בו נמצא במחקרים רבים שחקרו את הנושא לא אופטימלי, וכתוצאה מכך לוקח הרבה זמן יחסית עד שהחולה יקבל טיפול נגד כאבים דבר שכרוך בסבל מיותר של החולה וסיבוכים לא מעטים כתוצאה מכך. הרבה גורמים עומדים בבסיס הבעיה, חלקם קשורים בחולים עצמם ועל חלק מהם ננסה לענות במחקר זה, וחלקם קשורים בצוות המטפל שגם מעריכים פחות טוב את עוצמת הכאב של החולים וגם נוטים להשתמש בתרופות פחות יעילות נגד כאב מחשש יתר ובלתי מוכח . 1 מתופעות לוואי של טיפול קצר טווח בתרופות הרבה יותר יעילות כגון אופייטים מטרת העבודה: לתאר מצב ההערכה והטיפול בכאב חריף במלר"ד אורטופדי בבית החולים הדסה הר הצופים ולשפר אותו ע"י תהליך התערבות. שיטות: המחקר כלל 140 חולים (מחציתם לפני ההתערבות ומחציתם לאחר ההתערבות). ע"י שאלונים המבוססים על הספרות נבדק: הערכת עוצמת הכאב ע"י החולה והצוות המטפל, זמן עד קבלת טיפול נגד כאב ואפקטיביות הטיפול בו. לאחר איסוף נתונים המתארים את המצב לפני ההתערבות בוצע תהליך התערבות שברובו התבסס על "חינוך" הצוות המטפל להעריך ולטפל בכאב חריף ולאחריו בדקנו אם חל שיפור, בעיקר בזמן המתנת החולה עד קבלת טיפול נגד כאב. את עוצמת הכאב אמדנו ע"י VAS= visual .analogue scale.

להמשך................