טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

עבודת גמר תואר שני בהיסטוריה: אהבה גלויה - דימויים רומנטיים בגלויות דואר יהודיות ממזרח אירופה וארצות הברית בתחילת המאה ה-20

מן המחצית השנייה של המאה ה-19 התרחשו שינויים מרחיקי לכת בחיי החברה היהודית באירופה.
השינויים הכלכליים, האמנציפציה, ההשכלה וגלי ההגירה הגדולים אל מחוץ ליבשת שינו את מרקם החיים
היהודיים כמעט בכל הבט אפשרי, ואחד השינויים העמוקים ובעלי ההשפעה המיידית על הפרט היה בתחום
היחסים שבין המינים. אם באופן מסורתי לא היה בחברה היהודית מקום לחיזור, ומלאכת הזיווג נשלטה
בפועל על ידי הוריהם של בני הזוג, הרי שבסוף המאה ה-19 אנו עדים לעליה חדה במספרם של הזוגות
הנישאים על רקע אהבה רומנטית.
תהליך זה לא היה ייחודי לחברה היהודית, והוא הושפע במידה רבה מן המתרחש באותה תקופה בכל
העולם המערבי. תהליכי התיעוש והאורבניזציה דחקו החוצה מנהגים ומסורות ועיצבו מחדש את החיים
המשפחתיים. בחברות רבות היה המעבר מן המאה ה-19 ל-22 תקופת פריחה של אהבה רומנטית, לא רק
כאידיאל המבוטא באמנות ובשירה, אלא כעיקרון מנחה בחייהם של זוגות בשכבות שונות של האוכלוסייה.
תופעה זו בולטת יותר מכל במדינה שחרטה על דיגלה את המודרניזציה, ובעיני רבים אף מייצגת אותה –
ארצות הברית, ואמנם התופעה נ פוצה גם בקרב יהודים שהיגרו מאירופה לארצות הברית, אשר הריחוק
ממשפחתם והחשיפה לאורח החיים האמריקני הדביקו אותם בחיידק הרומנטיקה.

להמשך...............