טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

סמינריון: חוק יסוד כבוד האדם וחירותו השלכות חוקתיות וחברתיות 2012

חוקי היסוד החשובים, שהתקבלו בחודש מרס 1992, מקדמים בצורה משמעותית ביותר את הליך כינון החוקה למדינה.
יתרה מזאת, חלק של אותם החוקים שהתקבלו נוגעים בנושא השנוי במחלוקת מכל, כלומר חקיקת מגילת זכויות האדם והאזרח.
ההפתעה הינה גדולה : ללא ספק היא הייתה כרוכה בניצול מתוחכם של אוירת "סוף העונה" השוררת בכנסת בימיה האחרונים. כבר בעבר הצליחו מספר חברי כנסת להעביר חוקים בעייתיים בתקופת הביניים הזאת. אך אין ספק כי הפעם הם הגדילו לעשות. בעבודה הזאת אני מתכוון להביא הערכה ראשונה לאחד מאותם החוקים - חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

להמשך..........