טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

תיזה בתקשורת: אפידמיה של מילים - ניתוח דינאמי של Buzzwords במרחבי הבלוגוספירה 2010

שפה היא תופעה תקשורתית, מהיותה רכיב מרכזי בתקשורת בין בני אדם. היא גם תופעה סוציולוגית
כמו מערכות היחסים בין חברות ובין פרטים, אשר משתנות ומתפתחות, גם השפה דינאמית
ומתפתחת. מבין כל תחומי השפה, המשתנה בעל קצב השינוי המהיר ביותר הוא אוצר המילים. בכל
שנה מתוספות לכל שפה דבורה מילים חדשות. Neologism הוא הביטוי הבלשני המתאר מילים
חדשות אלה.
 חיפוש מחקרים העוסקים במילים חדשות מעלה שלל דל ביותר. קיימים מעט מאוד מחקרים
שכותרתם מכילה את הביטוי "ניאולוגיזם" ורובם ככולם מתמקדים באספקט המכאניסטי של יצירת
מילים. למרבה הפלא, לא קיימים מחקרים המנסים לאפיין את הניאולוגיזם כתופעה חברתית או
תקשורתית. לנוכח דלות המחקרים האקדמיים בתחום, היה דווקא מפתיע לגלות תוך כדי חיפוש
מקורות למחקר, קהילה גדולה של חובבי שפה, שניתן לכנותם "ציידי ניאולוגיזמים", המקדישים
מזמנם לאיתור מילים חדשות הנכנסות לשפה, בעיקר לשפה האנגלית.

להמשך........