טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

דמות האדם ודמות החברה בהגותם של מרקס ורוסו

האם תפיסות שונות בנוגע לדמות האדם עשויות להוביל לתפיסה דומה של דמות החברה הראויה? שאלה זו עומדת בבסיס עבודה זו, המשתמשת במקרים של מרקס ורוסו כמקרי בוחן ליצירת הבחנה אינדוקטיבית לגבי השאלה הכללית.

   בחלקה הראשון של העבודה, אתייחס בקצרה לקשר שבין דמות האדם לחברה הראויה אצל מרקס ורוסו בנפרד. בחלקה השני של העבודה, אערוך השוואה בין הנחות היסוד של שני ההוגים. בחלקה השלישי והאחרון של העבודה אסכם את הממצאים ואנסה לענות על שאלת המחקר.  
   אטען כי למרקס ולרוסו ישנה מטרה משותפת והיא שחרור האדם, אך מכיוון שלכל אחד מהם תפיסה שונה של טבע האדם, החברה הראויה נתפסת על ידם בצורה שונה, כלומר: הקשר בין טבע האדם לדמות החברה הראויה אינו חד ערכי בהכרח. זהו עניין התלוי בגורם המתווך שביניהם, שהוא המטרה.