טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

שיפור והגברת הבקרה בתהליכים: עזיבת עובד, שינוי שיוך ארגוני וחופשות ארוכות באמצעות מחשוב "טופס טיולים" ממוחשב והידוק הממשקים בין משאבי אנוש לאגפים 2013

נושא העבודה: שיפור והגברת הבקרה בתהליכים: עזיבת עובד, שינוי שיוך ארגוני
וחופשות ארוכות באמצעות מחשוב "טופס טיולים" ממוחשב והידוק הממשקים
בין משאבי אנוש לאגפים.
טיעונים מרכזיים: הרעיון לביצוע הפרויקט נולד לאור מקרים רבים בהם עובדים
אשר סיימו את עבודתם בעירייה או עברו מאגף לאגף, ולהם נשק עירוני
שהאחריות אגף חרום וביטחון, המשיכו ללא ידיעת האגף להחזיק בנשק
ובהרשאות כניסה לבנייני העירייה שלא בהתאם לתפקידם החדש – כלומר אגף
הביטחון אינו חלק מתהליך החתימות – טופס טיולים.
למצב זה השלכות כגון: חוסר שליטה על מערכות בקרת הכניסה )כרטיסים
מגנטיים ומפתחות למבנים ולמחלקות השונות( וחוסר תאום למערכת הנשק
ולציוד המיגון, כלומר אפשרות ליצירת בעיה ביטחונית / בטיחותית בכל פעם
שעובד עוזר, עובר תפקיד או יוצא לחופשה ארוכה.
אנו באגף חרום ובטחון נתקלים במקרים רבים של עובדים שסיימו את שירותם
בעירייה מסיבות פרישה ומסיבות אחרות אשר מגיעים לבניני העירייה ונכנסים
ללא כל מפריע דרך מערכות בקרת הכניסה השונות לבניינים ולמחלקות השונות.
בנוסף ישנם מקרים בהם עובדים החתומים על נשק עירוני ימשיכו לשאת אותו
לאחר סיום שירותם / בעת מעבר לתפקיד אחר אשר אינו מצריך נשק עירוני מבלי
שאגף חרום וביטחון יידע על כך.
לאחר שחקרנו את הנושא ונכנסנו לעובי הקורה גילנו שהנושא אותו אנו רוצים
לשפר חוצה אגפים נוספים אשר לדעתנו אמורים להיות בעלי עניין בתהליך ואינם
מופעים בו, במקרים אלו ההשפעות המידיות לארגון הוא אובדן ציוד יקר, ומנהל
לא תקין.

להמשך........