טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

השפעת הפעילות הגופנית על ההערכה העצמית של האדם 2013

כיום חוקרים רבים מוצאים קשר ישיר בין מצבו הפסיכולוגי של האדם לפעילותו הגופנית – ספרות רבה נכתבה בשנים האחרונות בנושא "הפסיכולוגיה של הספורט".           
בשלושת הפרקים הראשונים, מוצגת ספרות קיימת בנושא "הקשר בין הפעילות הגופנית על ההערכה העצמית של האדם".
 כפי שיפורט בעבודה, פעילות גופנית היא כל תנועה פיזית "המופקת על ידי שרירי השלד, שתוצאתה הוצאת אנרגיה", אך עיקר הדגש בעבודה יושם על פעילות גופנית מכוונת בצורה של "אימון סדיר ומתמשך".
בנוסף לספרות הקיימת, בדקתי את מידת ההשפעה של הפעילות הגופנית על ההערכה העצמית של האדם. ולכן עבודה זו כוללת בתוכה - מלבד הצגת הספרות הקיימת - מחקר אשר בודק את השפעת האימון-המשולב-הסדיר על ההערכה העצמית של האדם.
בפרק הראשון יתוארו מושגים מעולם ה"חינוך הגופני", ואסביר מהן ההשפעות של הפעילות הגופנית על האדם תוך התייחסות מיוחדת להשפעת "אימון יתר" ו"הפסקת פעילות גופנית". פרטים אלו חשובים ביותר להבנת הפרק השלישי והרביעי.

בפרק השני אסביר את התיאוריות בדבר מרכיבי ההערכה העצמית, הגורמים המשפיעים עליה ואפרט על חשיבותה.