טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

סמינריון בשוק ההון: הצלחת שיטת השקעות הערך בבורסה התל-אביבית 2009

בעבודה זאת אני מנסה לבדוק את יעילות אסטרטגיית השקעות הערך, בבורסה הישראלית. השערת המחקר היא כי תימצא תשואה עודפת להשקעה על פי קריטריונים של השקעות ערך בבורסה הישראלית.
 מסה גדולה של ספרות אקדמית מאששת את יעילות השיטה ברחבי העולם אך עדיין לא נעשה מחקר המוכיח את יעילות השיטה בבורסה הישראלית. במסגרת העבודה נבנה מודל פשוט לבחירת סל מניות על פי החוקים שהציע בנג'מין גרהם בספרו "המשקיע האינטליגנטי"  והושוו תוצאות הסל הנבחר אל מול סל כל המניות. בעבודה לא נמצאה תשואה עודפת חיובית לסל הנבחר על פי קריטריוני השקעות הערך ובכך נידחת השערת המחקר של עבודה זאת. מוצעים מספר הסברים מדוע לא אוששה השערת המחקר.
כותב העבודה חושב כי אין בממצאי העבודה כדי לפגום באמינות הטענה לפיה אסטרטגיית השקעות הערך הינה אסטרטגיה יעילה אשר יכולה לעבוד גם בבורסה בתל אביב.

 במסגרת העבודה מוצעת תיאוריה המנסה להסביר את התוצאות החיוביות של השקעות הערך ברחבי העולם.