טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

דוקטורט בפילוסופיה: חסימה והעצמה במרחב החינוכי ובמרחב הציבורי - נשים במערכת החינוך הערבית בישראל 2006