טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

סמינריון בפסיכולוגיה: זכרון אוטוביוגרפי בגיל זיקנה - היבטים תיאורטיים 2005

עבודה זו סוקרת ספרות תיאורטית ומחקרית העוסקת בזיקה שבין התהליך הפיזיולוגי של הזיקנה לבין תהליכי השינוי הפסיכולוגי של המזדקן - באמצעות בחינת מרכיב התפיסה הסובייקטיבית של הזיכרון האוטוביוגרפי כמשתנה הסתגלותי וטיפולי בתקופת הזיקנה, וזאת בלא להמעיט בערכם של המרכיבים האובייקטיביים הבריאותיים, האקולוגיים, ורמת החיים.

תבנית חייו של אדם מזדקן בשנות האלפיים כוללת תוחלת חיים ארוכה מאי פעם. אוכלוסיית הזקנים שילשה את מספרה והזיקנה נתפסת עתה כשלב נוסף בשרשרת מחזור החיים, ולאו דווקא כתקופה נפרדת, פאסיבית, בה ממתין הזקן למותו. לתוחלת החיים הארוכה פנים רבות והשלכותיה הדמוגרפיות ניכרות בתחומי הבריאות, הכלכלה והחברה וככזה, נושא הזיקנה על היבטיו השונים מעלה סוגיות פסיכולוגיות רבות, ומצריך את המערכות השונות ואת האדם המזדקן עצמו להשתנות בהתאם.

הגרונטולוגיה המוכרת כגוף של ידע ותחום של עיון וחקר של הזדקנות האדם, מגדירה את ההזדקנות כתהליך ביו-פסיכו-סוציאלי. מהגדרה זו עולה תפיסה כוללנית המבחינה בין השינויים הנובעים מהזיקנה הביולוגית לבין החולי בזיקנה שאינו בהכרח חלק ממנה, מאן (Mann, 1997), ואשר מכירה בהשפעות התפיסה העצמית והסביבה על תהליכי ההזדקנות הפסיכולוגית ובאפשרות להתערב בהם. איזקס (Isaacs, 1973), סקר מחקרים שהוכיחו בוודאות שטיפול רפואי, והתערבות פסיכולוגית וחברתית, מרפאים מצבים שנראו פעם בלתי הפיכים וכי פעולות מנע בתחומים אלה, הן אפקטיביות לגבי רווחתו האישית של הקשיש ומשפיעות לטובה על הסתגלותו ועל אורח חייו.

להמשך......