טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

תיזה בתקשורת: ייצוג נשים ספורטאיות במשחקים האולימפיים 1996-2000-2004 בעיתונות הישראלית 2007

הרעיון המרכזי שעיצב את המשחקים האולימפיים המודרניים מראשית דרכם היה
הדגשת הערך של שוויוניות חברתית חוצה גבולות. במהלך השנים רבו בהתמדה ענפי הספורט
לנשים במשחקים האולימפיים, ומספר המשתתפות גדל בהתאם. מגמה זו שהחלה בשנות
השמונים, נמשכה גם בשנות התשעים ובלטה במיוחד בשלושת המשחקים האולימפיים האחרונים:
 .(Fundamental Principals: Olympic Charter, 2000 ) 2004 ואתונה 2000 סידני ,1996 אטלנטה
זו הסיבה שהמשחקים האולימפיים עשויים לשמש שדה מחקר מעניין לבחינת אופן הייצוג של
נשים וגברים ספורטאים, הן משום ההשתתפות השווה יחסית של שני המינים במשחקים והן בשל
מספרם הרב של האירועים וצפיפותם - 28 ענפי ספורט המרוכזים ב - 16 ימים של תחרויות .
מטרתו של מחקר זה היא לבחון את הסיקור והייצוג של נשים ספורטאיות המשתתפות
במשחקים האולימפיים בהשוואה לגברים ספורטאים. בדיקת נושא הסיקור נעשתה בעיתונות
הספורט הישראלית. ההשערות שנבדקו במחקר זה התייחסו לשני היבטים עיקריים בסיקור
ספורטאיות לעומת ספורטאים : היקף הסיקור ואופן הייצוג והסיקור .
 בהשערת המחקר הראשונה נטען כי קיים אי-שוויון בהיקף הסיקור של הנשים לעומת
גברים במשחקים האולימפיים. -על פי השערת המחקר השנייה חלה עלייה בהיקף הסיקור של
ספורטאיות המשתתפות במשחקים האולימפיים . על פי ההשערה השלישית קיים אי-שוויון באופן
הייצוג והסיקור של ספורטאיות לעומת ספורטאים במסגרת המשחקים האולימפיים ב. השערה
הרביעית נטען כי אופן הייצוג של ספורטאיות נעשה שלילי יותר לאורך המשחקים האולימפיים
לעומת ספורטאים.

להמשך...........