טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

שחור, צהוב או משתנכז: תפיסת הזהות האתנית בקרב נוער יוצר אתיופיה באחריי

עבודה זו בוחנת את תהליך הבניית הזהות של בני נוער יוצאי אתיופיה בוגרי ארגון "אחריי!". במסגרת הפעילות ב"אחריי!" בני נוער משתתפים בקורס הכנה לשירות צבאי בקבוצה המשלבת יוצאי אתיופיה ביחד עם בני נוער שאינם יוצאי אתיופיה, ולכן מאפשרת לבחון תופעה המנוגדת לממצאי המחקר עד כה, תופעה של השתלבות של בני נוער יוצאי אתיופיה במסגרות הטרוגניות. הטענה המרכזית במסגרת מחקר זה הינה כי בני הנוער יוצאי אתיופיה המשתתפים ב"אחריי!" מחזיקים בתפיסת זהות שאותה כיניתי "היברידיות שלמה". בני הנוער מזוהים עם החברה הישראלית וחשים חלק ממנה ביחד עם תחושת גאווה באתניות ובמסורת האתיופית, הקטגוריה אשר מדגימה את תפיסת הזהות ההיברידית היא "אתיופי משתכנז". היברידיות שלמה בניגוד לדגם ההיברידי כפי שהוגדר על ידי חוקרים מהשיח האתני איננו דגם פגום, כי אם דגם שלם יותר אשר מאפשר לבני הנוער להשתלב בהצלחה בחברה הישראלית תוך שהם תופסים את האתניות כמשאב.

להמשך..............