טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

אימוץ ילדים בקרב זוגות חד- מיניים: האם חוק האימוץ מ1981 עולה בקנה אחד עם זכותם לשוויון וקיום חיי משפחה?

בחוק האימוץ מ-0980 נאמר במפורש בסעיף 3 שאימוץ חייב להתבצע על-ידי "איש ואשתו" תחת 1 כידוע, ישנם הרבה זוגות חד-מיניים השואפים להקים תא משפחתי הכותרת "כשירות המאמץ". יחד עם בן/ בת-זוגם על ידי אימוץ ילדיהם זה של זה, או אימוץ ילד משותף יחדיו. עקב הביטוי בחוק "איש ואשתו" הם מנועים מבחינה חוקית לעשות זאת. 2 כך נפגעת זכותם לשוויון וקיום חיי משפחה החוסות תחת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. ידוע לכל שזכותם לשוויון של הקהילה ההומו-לסבית נפגעת ללא היכר בתחומים רבים הנובעים מהעובדה שעדיין אין עבורם הסדר זוגיות מוכר, מה שמונע מהם כל פעם מחדש הן לאמץ זה את ילדו של זה, והן לאמץ ילד במשותף ומגוון זכויות חברתיות אחרות. זהו נושא בוער ושנוי 3 במחלוקת בפלגי האוכלוסייה השונים בחברה, ובתקשורת בישראל ובעולם. 4 בהתייחסות לזוגות העבודה תסקור את חוק האימוץ עצמו, את חוק היסוד: כבוד האדם וחירותו חד-מיניים, את ההתפתחות המשפטית שהתרחשה בקהילה ההומו-לסבית בישראל בשנות ה-91, תציג את הדין הנוהג תוך התייחסות לפסיקה בנושא האימוץ, תסקור את הדין באנגליה ואחריו מסקנות והצעות לעתיד, בהתייחסות אליו.

להמשך..............