טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

האם ניתן לשפר את שיתוף חולה הלב בהחלמתו?

בחברה המערבית דומה שיותר ויותר חולים רוצים בשיתוף פעיל בהחלטות לגביהם. חוק זכויות החולה והמידע הרפואי הזמין לציבור מאפשר לחולה לדעת יותר ומשום כך להשתתף בהחלטות הטיפוליות הקשורות אליו. לשיתוף זה יש צורך בתקשורת טובה יותר בין רופאים למטופלים שלהם. שיתוף זה יכול, אולי, לאפשר .שיתוף זה יכול להגביר את היענות החולים לשינוי אורח 1 לחולים להוות נקודת בקרה נוספת למניעת טעויות . כל אלה יכולים לשפר במידה מסוימת את מצבו הבריאותי של 2 חייהם, ללקיחת תרופות ולמעקב רפואי . 3 החולה נושא היענות המטופלים, הסיבות לחוסר היענות והדרכים להתמודד עמה משמשים נושאים למחקרים. חשיבות ההיענות רבה שכן היא הבסיס לחוסר תגובה לטיפול. ע"פ הספרות היענות ללקיחת תרופות באופן כללי היא .מחקר שנערך בקרב חולי לב חצי שנה לאחר שחרורם מבי"ח הראה שבין %4 8 כ- %13%-93%) 50) . 5 ל-%20 מהחולים הפסיקו לקחת את התרופות שנרשמו להם המדדים המשפרים היענות ללקיחת תרופות כוללים: אזכורים ללקיחת התרופה, מרשמים פשוטים ונהירים למטופל ושיתוף החולה בטיפול הרפואי בו, כלומר, יצירת שותפות בין המטופל למטפל לשיפור מצבו הבריאותי של המטופל. וכן ידע נרחב של המטופל על מחלתו, הפרוגנוזה שלה וחשיבות לקיחת התרופות מבחינת איכות . 6 , 7 החיים ואורכם בעיה קשה עוד יותר היא היענות לשינוי באורח החיים. מחקר שדן בגישות להגברת היענות לשינוי אורח חיים מציין את חשיבות שינוי אורח החיים כטיפול רפואי יעיל ונגיש. הדרך להגברת ההיענות עוברת דרך המטפל, המטופל ומערכות הבריאות. דבר ראשון על הצוות הרפואי המטפל להפנים את שינוי אורח החיים כטיפול רפואי יעיל ונגיש לפני שיוכלו לעזור למטופליהם בשינוי אורח החיים. המחקר מדגיש את חשיבות השותפות,לקיחת האחריות של המטופל על הטיפול בעצמו, מתן אפשרויות הבחירה לחולה גם אם הבחירה היא בין לעשות ללא . 7 לעשות ומתן המלצות ברורות וספציפיות לגבי השינוי באורח החיים ה-American Heart Association) AHA ) פרסם מאמר ובו המלצות להגברת ההיענות אצל חולי לב הן בלקיחת תרופות והן בשינוי אורח החיים. אחת ההמלצות הבולטות היא הגברת הידע. מבחינת המטופל הגברת הידע על מחלתו והידע על היתרונות בטיפול התרופתי או ההתנהגותי. מבחינת המטפל הצורך לדעת כמה שיותר .

להמשך.................