טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

השפעת חשיפת רופאים לתעריפי בדיקות על מספר הבדיקות המבוצעות בחדר המיון

מערכות הבריאות בעולם שואפות לנצל את המשאבים הקיימים, אשר לרוב במחסור, בצורה היעילה ביותר. החל משנות ה– 90 הפך המושג 'בלימת עלות' (cost containment) לנושא מרכזי בתחום ניהול מערכות בריאות. לרופא, גם אם פעמים רבות אינו מודע לכך, השלכה ישירה על העלויות העצומות למערכות הבריאות. בדיקות מעבדה ודימות חיוניות לאבחון מחלות, קביעת הטיפול, סקירה של האוכלוסיה, ומעקב אחר החולים, אולם מנגד, ההוצאות של המערכת הרפואית על בדיקות אלו גבוהה. מחישוב כלל ההוצאות של חדר מיון בארה"ב עולה כי בדיקות המעבדה והדימות מהוות %5 מההוצאה על חולה שאינו דחוף ו– %23 מההוצאות על חולה קשה [1]. לביצוע בדיקות מיותרות קיימות השלכות נוספות מלבד עלותן, כך למשל, תשובות שהן חיוביות-שגויות (false positive) גוררות בדיקות נוספות העלולות לסכן את החולה, להגדיל את העלויות ולהאריך את משך השהיה בבית החולים. כמו כן, לעיתים לבדיקה המבוצעת אין כל השפעה על האבחנה או על אופי הטיפול.

להמשך....................