טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

סמינריון ביהדות: בת מצווה - עיון בתגובת הפוסקים להמצאה שאינה אורתודוכסית

בגישת הפוסקים לדון בשאלת בת המצווה ביהדות, הם נדרשו להתייחס לכמה אספקטים של העניין, ולהתמודד עם כמה שאלות יסודיות וחשובות. ראשית, יש לדון בשאלה מהו הבסיס ההלכתי לחגיגת בת המצווה והאם יש בסיס הלכתי להשוואה בין בנים לבנות בנושא? שנית, האם העובדה שהטקס התחיל ממקורות לא אורתודוכסיים (ואפילו לא יהודיים) משפיע על פסיקת ההלכה? בשאלה זאת אלמנט נוסף- האם גישתם של הפוסקים אל מול המקורות התפתחה בצורה חדשה כתוצאה משינויים שהתחללו בחברה במהלך השנים? אם כן, איך?
ניתן לראות את השאלה הראשונה כשאלה "הלכתית" גרידא, המבוססת על הבנת המקורות ועל דיון הלכתי. לעומת זאת, שתי השאלות האחרונות הם שאלות מתא- הלכתיות שלוקחות בחשבון את התנהלות החברה והמצב הסוציולוגי של התקופה, וכיצד הזרמים בעולם הדתי מתייחסים לשינויים אלו.

בהתאם, ניתן לראות כי תגובות הפוסקים קשורות בקשר הדוק עם השקפת עולמם על היהדות, ועל שאלות יסוד בנושא התמודדות עם חדשנות. ניתן לשער מה יגיד פוסק בדיון על בת מצווה לפי הקריטריונים שהוא כבר השתמש בהם בפסיקות אחרות שלו, וגם לפי ההתייחסות שלו לשאלות קריטיות המשקפות את השקפת עולמו. ניתן לנבא האם הוא מאמין כי התגובה הנכונה לשינויים במציאות היא הפגנה וערעור נגדה, או שמא הוא דווקא מחזיק בגישה גמישה יותר המאפשרת חידושים בתוך המסגרת ההלכתית הקיימת. בעניין בת המצווה הפוסק צריך לענות על שאלות כגון: האם יש מקום לחדש דבר שלא עשו אבותינו? האם יש בעיה בכך שמקור העניין בא מהנוצרים והרפורמים? בנוסף, הפוסק צריך להחליט אם הוא מתייחס אך ורק לתוכן השאלה גרידא, או שעליו גם להתייחס לעמדת השואל? לדוגמא: האם הפוסק סובר שהמצב הפסיכולוגי והרגשי בו הילדה נמצאת משפיע על פסיקת ההלכה בעידן המודרני? האם  ניתן לחדש דבר על מנת לייצר שוויון בין גברים לנשים? בסופו של דבר כל המרכיבים הללו משפיעים על הפסיקה ההלכתית. עניינים שונים מודגשים אצל הפוסקים השונים וכתוצאה מכך  מגדירים את עמדתם האישית בנושא. ננסה לעמוד על ההבדלים בין הפוסקים השונים ונחקור האם פסיקתם מושפעת מעדתם ומקום מוצאם. ואם כן, כיצד היא משפיעה. 

להמשך...............