טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

תיזה בתקשורת: גוּרָמָיילֶה - ייצוג האתיופי בסדרות טלוויזיה עלילתיות בישראל 2011

כלפי המהגרים האתיופים בישראל, המכונים "ביתא ישראל", מופנית התייחסות גזענית המתבטאת בין היתר
במגוון גילויים תרבותיים. בעידן החדש, המתאפיין בגלובליזציה, ניאו-ליברליזם ומודרניות,לובשת הגזענות
מעטה "רב תרבותי" מתוחכם ומסווה. על כן עולה הצורך בפיתוח כלים חדשים לבחינתן של טענות בדבר
קיפוח, גזענות ואי שוויון. כדי למלא צורך זה מבקש מחקר זה לבחון את אופן ייצוגו של
האתיופי כ'אחר' – בן מיעוט חברתי, תרבותי וגזעי – בתוצרים הנרטיביים של הטלוויזיה הישראלית
המסחרית.

להמשך.......