טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

תיזה בתקשורת: ברנשים וחתיכות בעולם הדיגיטאלי - ייצוגי "נשיות "ו" גבריות" במשחקי מחשב מסוג פעולה/הרפתקה - תמורות בעשור האחרון 2008

בעידן הנוכחי, בו התחום הדיגיטאלי הפך לאחד מאבני היסוד של אמצעי התקשורת,
משחקי המחשב הם מדיום פופולארי שלא ניתן להתעלם מכוחו ככלי לייצוג של תרבות, ערכים
ותפיסות (Wolf, 2000). על אף שמשחקי המחשב הינם עולמות בדיוניים המבוססים על דמויות
וירטואליות, הם עדיין מובנים על נורמות וציפיות חברתיות ותרבותיות מסוימות. יתר על כן,
מפתחי המשחקים עושים שימוש בסטריאוטיפים מגדריים ביצירת הדמויות, על מנת ליצור עולם
מציאותי ומוכר יותר למשתמש.

להמשך..........